Vállalkozások és gazdálkodó szervezetek könyvelése
Debrecen és vonzáskörzetében

Könyvelőt keres?

Üdvözlöm az Aktív-A Könyvelőiroda Honlapján!

Ha Ön könyvelőt keres, akkor egy igen fontos döntés előtt áll. Ez a fontos döntés pedig nem más, mint megtalálnia azt a könyvelőt, akinek az emberi hozzáállásában és a  munkájában megbízik. Akire rá meri bízni vállalkozásának, gazdálkodásának azon területeit, melyek az Önétől eltérő speciális szaktudást, eszközöket, valamit időráfordítást igényelnek.

Bármilyen gazdasági tevékenységet is végezzen egyéni vagy társas vállalkozóként, társasház kezelőként, egyesületi vezetőként, őstermelőként, vagy akár adószámos magánszemélyként, az adózás, a könyvelés és biztosítási jogviszonyok kérdése biztosan érintik Önt is. Az előbbi felsoroláshoz ugyanakkor még hozzá lehet venni a polgári jogot és bizonyos esetekben a könyvvizsgálat kérdéseit is.

Törvények sokasága vonatkozik Önre azáltal, hogy gazdasági tevékenységet végez. Azzal, hogy melyik törvényből mi is vonatkozik Önre, azt hogyan is kell értelmezni, az mikor és hogyan is változik és a szabályok változása milyen kihatással is van a végzett tevékenységére, igen összetett látásmódot igényel.

Az összetettség abból következik, hogy az Ön gazdasági tevékenységéhez a következő különálló szakmák kapcsolódnak, kapcsolódhatnak:

Adótanácsadó - Mérlegképes könyvelő - Bérszámfejtő - Könyvvizsgáló - Jogász

Amikor könyvelőt keres, akkor egy igen fontos döntés előtt áll. Ez a fontos döntés pedig nem más, mint megtalálnia azt a könyvelőt, aki látja azt, hogy a különböző szakmai területek hogyan is kapcsolódnak össze, melyikből és milyen feladatok elvégzésére is  van éppen szüksége az Ön által vezetett gazdasági szervezetnek.

Az előbbiek alapján a könyvelő munkájáról azt gondolom, hogy túlmutat azon, hogy munkájának értékét a könyvelendő számlák darabszámában lehessen mérni.

A könyvelő munkája olyan, melynél Ön a vállalkozásának, gazdasági szervezetének azt a részét bízza a könyvelőre, melyre Önnek nincs esetleg teljes rálátása, de ugyanakkor pedig Ön tartozik elsősorban felelősséggel érte.

Az Önnek megfelelő könyvelő megtalálásában több tényező is szerepet játszhat, de meglátásom szerint egyik lényeges pontja a bizalom. A bizalom pedig azon túl, hogy vannak kézzelfogható részei, mint például a könyvelői szerződésben vállalt konkrét tartalom és szakmaiság, a személyes kapcsolat által szerezhető meg leginkább.

Ön előtt is nyitva áll jól megközelíthető irodám, ahol nyugodt körülmények között beszélhetjük át a tevékenységével-gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket, akár még vállalkozásának indítása előtt áll, akár már működő vállalkozást irányít.


Bízom abban, hogy döntése előtt felkeresi irodámat.

Bemutatkozásom

Nagy Attilának hívnak. Regisztrált mérlegképes könyvelő, adótanácsadó és gazdálkodási szakon végzett közgazdász vagyok.

Könyvelőként 2010 óta foglalkozom társas és egyéni vállalkozások, társasházak, őstermelők, egyesületek és adószámos magánszemélyek teljes körű könyvelésével.

Adótanácsadóként, adózási és járulék kérdésekben szakmailag támasztom alá a könyvelésben szereplő adó és járulék bevallások számadatait. Adóoptimalizálási számításokkal folyamatosan keresem, hogy legális módon hogyan is maradhat több pénz a gazdálkodóknál.

Közgazdászként, a vállalkozások vezetését, valamint gazdálkodását érintő kérdéseivel 2005 óta foglalkozom.  Ügyviteli és vállalkozási téren is próbálom segíteni a gazdálkodó szervezetek vezetőit, és az egyéni vállalkozókat.


Könyvelőirodám

Könyvelőirodám szakmai vezetőjeként:

1./ A számviteli munkák önálló végzésére jogosult vagyok. A Nemzetgazdasági Minisztérium könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékében szerepelek. Nyilvántartási számom: 189001

2./ A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) a tagja vagyok.

3./ Szakmai felelősségbiztosítással rendelkezem. Biztosított szakmai tevékenységek: könyvvezetés, adótanácsadás, adóbevallás készítés, TB ügyintézés, bérszámfejtés, HR szolgáltatások.

4./ A könyvviteli munkákhoz tartozó hatósági vizsgálatok során képviseletet vállalok.

5./ A könyvviteli szolgáltatást írásbeli szerződés alapján végzem.

6./ Opcionális szolgáltatásként a számviteli szabályzatok elkészítését vállalom.

7./ Titoktartást vállalok az iratok elévülési idején túl is.

8./ A havonta történő egyszeri személyes kapcsolattartáson kívül is, rugalmasan az ügyfeleim rendelkezésére állok. Telefonon és e-mail-en könnyen elérhető vagyok.

9./ Igény szerint, továbbá az ügyfél vállalkozásának sajátossága szerint, de legalább minden negyedévet követően teljes, a vagyoni-pénzügyi helyzetet, az eredményességet, a vevő-szállító tételeket, az Áfa alakulását érintő információt nyújtok.

10./ Minden gazdasági évet követően, az egész évre vonatkozó Beszámoló dossziét állítok össze. Ez a sok esetben több mint száz oldalas kinyomtatott anyag, a könyvelt számviteli bizonylatok, és dokumentumok alapján készült könyvelési tételeket, az adóbevallásokat, azok számadatait és számadatokat alátámasztó analitikákat tartalmazza. Ezáltal az éves könyvelés a törvényi előírásoknak megfelelően, archiválásra készen, egy esetleges évekkel későbbi adóhatósági ellenőrzésre teljes körűen, áttekinthetően és bizonyíthatóan bármikor a rendelkezésre áll.

Szolgáltatások

Vállalkozás indítása előtti tanácsadás

Mielőtt elindítaná egyéni vállalkozását, vagy ügyvédi megbízást adna társas vállalkozásának megalakítására, érdemes a terveihez, elképzeléseihez (végezni kívánt tevékenység, várható árbevétel, tervezhető költségek) megtalálni azt a vállalkozási formát, azt az adózási és áfa módot ami az Ön és gazdasági tevékenysége számára a legmegfelelőbb. Szintén érdemes arról is beszélgetni, az előbbieket megelőzően, hogy van-e például szakmai végzettséghez, vagy hatósági engedélyhez, vagy egyéb tárgyi dolog meglétéhez kötött hatósági feltétele a folytatni kívánt tevékenységnek.

Az adózással és az Ön vagy alkalmazottai járulékaival kapcsolatos adó és járulék tervezéssel, már a legkisebb vállalkozásnál is, és már az indulás évében is, több százezer forint maradhat meg Önnél, illetve veszíthet úgy el, hogy nem is tud róla, csak befizeti az államkasszába adók és járulékok formájában.

Bízom abban, hogy Ön is érdemesnek találja, hogy személyesen beszéljünk a terveiről, vállalkozásának elindításáról, mely díjmentes.
Egyéni-Társas vállalkozás indítása

Miután a vállalkozásának megtaláltuk a legmegfelelőbb adózási és áfa módot, valamint a várható éves adó és járulék terheit ismerjük, Önnek nem kell mást tennie, mint ügyfélkaput nyitnia, ha még nem rendelkezik vele, továbbá a személyes adatait és a tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettséget igazoló dokumentumait megadnia a számomra, és minden, az egyéni vállalkozásának elindításával és az ahhoz kapcsolódó állami és helyi adóhatósági, iparkamarai bejelentésekhez kapcsolódó munka elvégzésre kerül.

Egyéni vállalkozás elindítása több, mint az ügyfélkapun keresztül megtenni a bejelentést erről, mivel az egyéni vállalkozói tevékenységhez  az Ön végzettségéhez és a folytatni kívánt tevékenységhez megfelelő tevékenységi jegyzék számról, adózási módról, az áfa módról is nyilatkoznia kell, melyen van, hogy az indulás évében már nem tud változtatni, ha nem úgy sikerül a bejelentés, mint ahogy jó, vagy előnyös lett volna.

Társas vállalkozás elindítása igénybe vett ügyvédi szolgáltatással történik. Hasonlóan az előbb írtakhoz, Önnel átbeszéljük a folytatni kívánt tevékenységeket, adózási, áfa módot, ügyvezetőként és cége tagjaként a jogviszonyát és az ahhoz kapcsolódó fizetnivalókat, más tagok esetén a szerepüket a cégben és az ehhez kapcsolódó jogviszonyokat és szintén a jogviszonyokhoz kapcsolódó fizetnivaló járulékokat, illetve azt, hogy milyen variációk is valósíthatók meg e téren a  cégen belül. Miután az ügyvéd elkészítette a cégbíróságra és az adóhivatalhoz benyújtandó iratokat, a benyújtás előtt részemről átnézésre kerül, hogy az adózási mód, áfa mód, a cégben betöltött ügyvezetői, illetve társas vállalkozói, valamint tagként a cégben végzett tevékenységekhez kapcsolódó jogviszonyok a tervezettek alapján kerüljenek bejelentésre, mivel itt is fennáll az, hogy az ügyvéd által adóhatóságnak tett bejelentés után az indulás évében már van, amin nincs mód változtatni.

Könyvelés - Bérszámfejtés

Egyéni vállalkozók könyvelése:

Teljes körű könyvelési szolgáltatást tartalmaz, Önnek csak a tevékenységével kapcsolatos havi szinten keletkező számviteli bizonylatait, szerződéseit, dokumentumait, hivataltól kapott leveleit szükséges behoznia irodámba, melyek alapján az Ön vállalkozására vonatkozó könyvelési rendszerben folyamatosan vezetem könyvelését. Az Ön biztosítási jogviszonyához kapcsolódó bejelentést, valamint ha alkalmazottakat foglalkoztat, azok havi bérszámfejtését, járulék bevallásait, kifizetési jegyzékeinek elkészítését is elvégzi irodám. Legalább negyedévente átbeszéljük gazdálkodási, az adózáshoz, nyereségességhez, vevő-szállító tételeihez kapcsolódó könyvelési adatait, az éves további terveket, teendőket. Évközi és évet záró adóbevallásait elkészítem, és évet záró teljes körű kinyomtatott könyvelési anyagát, analitikával együtt átadom Önnek. Ezáltal az éves könyvelés a törvényi előírásoknak megfelelően, archiválásra készen, egy esetleges évekkel későbbi adóhatósági ellenőrzésre teljes körűen, áttekinthetően és bizonyíthatóan bármikor a rendelkezésre áll.

Társas vállalkozások könyvelése:

Teljes körű könyvelési szolgáltatást tartalmaz. Mindazt tartalmazza, mint az egyéni vállalkozóknál végzett szolgáltatások, kiegészülve a társas vállalkozás jellegéből, szerkezetéből, összetételéből adódó sajátosságokra vonatkozó munkák elvégzésével, mint például a saját tőke figyelése.

Társasházak könyvelése:

Teljes körű könyvelési szolgáltatást tartalmaz. A társasházkezelő igénye esetén speciálisan a társasházak kezelésére kifejlesztett internet-felhő alapú könyvelési és ügyviteli rendszerben történik a társasházak gazdasági adatainak a könyvelése-nyilvántartása. A rendszer lehetővé teszi, hogy a társasházkezelő, a számvizsgáló bizottság tagjai és a lakók is beléphessenek egyéni jogosultságaikkal a rendszerbe akár otthoni számítógépeikből, akár okostelefonon keresztül. Azontúl, hogy a társasházkezelő a könyvelés aktuális állapotáról információt kaphat a nap 24 órájában, a lakóknak egyenlegeikről értesítőt, fizetési felszólítást is küldhet, illetve fogadhatja a lakók hibabejelentéseit is, mivel egyben a rendszer egy kommunikációs platform is.

Természetesen mindazokat a könyvelési szolgáltatásokat is tartalmazza a társasházak könyvelése, mely a társasház gazdálkodása során felmerül, mint például megbízási díjak számfejtése, bevallása, évközi kifizetői szja levonás, bevallás, szolgáltatói számlák analitikája és évet záró társasházi beszámoló összeállítása.

Őstermelők könyvelése:

Teljes körű könyvelési szolgáltatást tartalmaz, az őstermelőként végzett tevékenységgel kapcsolatban.

Adószámos magánszemélyek könyvelése:

Teljes körű könyvelési szolgáltatást tartalmaz, az adószámos magánszemélyként végzett tevékenységgel kapcsolatban.

SZJA Adóbevallás készítés

Magánszemélyek szja bevallásának elkészítése a kifizetési igazolások, és egyéb jövedelmeik alapján, figyelemmel az igénybe vehető adókedvezményekre.

Szolgáltatási díjak

Könyvelési havidíjak 48 millió Ft/ éves belföldi árbevételig és belföldi adóalanyok között folytatott gazdasági kapcsolatok esetén.

(Könyvelési havidíjra ajánlatot: a megadott árbevétel felett, és/vagy külföldi adóalanyokkal folytatott gazdasági tevékenység esetén, személyes megbeszélés alapján tudok adni.)


Adószámos magánszemélyek esetén:

A díj tartalmazza:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

5 500 Ft-tól

Őstermelők esetén:

A díj tartalmazza:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

5 500 Ft-tól

Egyéni vállalkozó_KATA adózású és HIPA egyszerűsített adóalap megállapítású Áfa mentes tevékenység esetén:

A díj tartalmazza:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

5 500 Ft

Egyéni vállalkozó_Áfa mentes tevékenység esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Egyéni vállalkozó bérszámfejtését + járulék bevallását.

7 500 Ft

Egyéni vállalkozó_éves Áfa bevalló tevékenység esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Egyéni vállalkozó bérszámfejtését + járulék bevallását.

9 500 Ft

Egyéni vállalkozó_1/4 éves Áfa bevalló tevékenység esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Egyéni vállalkozó bérszámfejtését + járulék bevallását.

11 500 Ft

Egyéni vállalkozó_havi Áfa bevalló tevékenység esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Egyéni vállalkozó bérszámfejtését + járulék bevallását.

13 500 Ft

Egyéni vállalkozó_havi Áfa bevalló és kereskedelmi/ vendéglátóipari tevékenység esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Egyéni vállalkozó bérszámfejtését + járulék bevallását.

18 500 Ft

Társas vállalkozás KATA adózású és HIPA egyszerűsített adóalap megállapítású Áfa mentes tevékenység esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

10 500 Ft

Társas vállalkozás_Áfa mentes tevékenység esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Tagok bérszámfejtését + járulék bevallását.

12 500 Ft

Társas vállalkozás_Éves Áfa bevalló tevékenység esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Tagok bérszámfejtését + járulék bevallását.

14 500 Ft

Társas vállalkozás_1/4 éves Áfa bevalló tevékenység esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Tagok  bérszámfejtését + járulék bevallását

16 500 Ft

Társas vállalkozás_havi Áfa bevalló tevékenység esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Tagok bérszámfejtését + járulék bevallását.

18 500 Ft

Társas vállalkozás_havi Áfa bevalló és kereskedelmi/ vendéglátóipari tevékenység esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Tagok bérszámfejtését + járulék bevallását.

23 500 Ft

Társas vállalkozás_havi Áfa bevalló és munkaerő kölcsönzési tevékenység esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Tagok bérszámfejtését + járulék bevallását.

43 500 Ft

Társasházak:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást (1-25. albetétig).

További könyvelési tételdíjak:

- 26.-albetéttől         + 300,- Ft/ 1 albetét

10 500 Ft

Egyesületek cél szerinti tevékenység esetén:

A díj tartalmazza:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

10 500 Ft

Egyesületek gazdasági tevékenység végzése esetén:

A díj tartalmazza:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

19 500 Ft

Bérszámfejtési havidíjak +

Biztosítási jogviszony változásokhoz kapcsolódó tételdíjak +

Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó tételdíjak

Bérszámfejtés:

A díj tartalmazza havi szinten:

- 1 fő alkalmazott, egyszerűsített foglalkoztatott, bérszámfejtését (bérjegyzék és bérlista kiadását) + járulék bevallását.

2 500 Ft

Biztosítási jogviszony  létrejöttének bejelentése:

A díj tartalmazza alkalmanként:

- 1 fő alkalmazott bejelentését, vagy

- 1 fő társas vállalkozó bejelentését.

2 500 Ft

Biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentése:

A díj tartalmazza alkalmanként:

- 1 fő alkalmazott kijelentését + kilépő papírjainak az elkészítését, vagy

- 1 fő társas vállalkozó kijelentését + jövedelméhez kapcsolódó igazolások kiadását.

3 500 Ft

Biztosítási jogviszony változásának bejelentése:

A díj tartalmazza alkalmanként:

- 1 fő egyéni vállalkozó/ társas vállalkozó/ alkalmazott/ jogviszony változásának bejelentését.

2 500 Ft

Pályázat-támogatás keretében foglalkoztatott adatszolgáltatása:

A díj tartalmazza havi szinten:

- 1 fő alkalmazott pályázathoz kapcsolódó adatlapon történő munkabérének és járulékainak külön szerepeltetését + külön utalási lista készítését a banki, a pályázathoz csatolandó, jövedelem utaláshoz.

2 500 Ft

Egyszerűsített foglalkoztatás:

A díj tartalmazza alkalmanként:

- 1 fő foglalkoztatott bejelentését/ változás bejelentését + igazolásának/ kifizetési jegyzékének kiadását.

500 Ft

Táppénz ügyintézése

A díj tartalmazza alkalmanként:

- 1 fő biztosított táppénz igénylését.

2 500 Ft

Munkaszerződés előkészítés:

A díj tartalmazza alkalmanként:

- 1 fő munkaszerződésének előkészítését.

3 500 Ft

Egyéb, adók, járulékok nyilvántartásához és bevallásához kapcsolódó havidíjak

Áfa bevallás eseti jelleggel:

A díj tartalmazza:

- Alanyi mentes adóalanyok eseti jelleggel történő ÁFA nyilvántartását, könyvelését, bevallását.

2 500 Ft

Összesítő jelentés közösségi gazdasági kapcsolatokról eseti jelleggel:

A díj tartalmazza:

- Alanyi mentes és és egyéb ÁFA alanyok, nemzetközi gazdasági kapcsolataikkal összefüggésben felmerülő ÁFA nyilvántartását, könyvelését bevallását.

2 500 Ft

On-line számla adatszolgáltatás eseti jelleggel:

A díj tartalmazza:

- On-line számlázó programmal nem rendelkezők, a NAV felé jelentési kötelezettség alá tartozó  számláinak jelentését a NAV On-line számla felületén.

2 500 Ft

Pénztárgép adatszolgáltatás:

A díj tartalmazza:

- A pénztárgép használatára kötelezettek, de azt számla adatszolgáltatással kiváltható, NAV felé történő adatszolgáltatását.

2 500 Ft

Idegenforgalmi adó nyilvántartás, bevallás:

A díj tartalmazza:

- IFA nyilvántartását, könyvelését, helyi adóhatóság felé történő bevallását.

2 500 Ft

Cégautó

A díj tartalmazza cégautóként:

- Cégautó nyilvántartását.

- Cégautó adó bevallását.

2 500 Ft

NY nyilatkozat egyéb adónemekről

2 500 Ft

08-as járulék bevallás nullás értékadattal

2 500 Ft

KATA adózó szüneteltetéséről havi bevallás

A díj tartalmazza:

- Amennyiben szünetel a vállalkozás, a havi könyvelési díjat ezen havidíj váltja fel.

2 500 Ft

KSH havi adatszolgáltatás

A díj tartalmazza:

- Adatszolgáltatásonként, a könyvelési anyagok információiból, az igényló szervezet felé.

2 500 Ft

Tárgyi eszköz nyilvántartás

A díj tartalmazza:

- Tárgyieszközönként a nyilvántartásba vételtől, a kivezetésig terjedő időszakban az eszközök nyilvántartását, értékcsökkenésének elszámolását.

250 Ft

Adminisztrációs havidíjak

Házipénztár vezetés

5 500 Ft

Változás bejelentés

A díj tartalmazza havi szinten:

- A gazdálkodó adataiban történő változások bejelentését az adóügyi, valamint igazgatási osztályok számára bejelentésenként.

2 500 Ft

Könyvelési anyag ügyfél debreceni székhelyén, telephelyén való átvétele:

3 500 Ft

Könyvelési anyag nyomtatása

A díj tartalmazza havi szinten:

- E-mailben fogadott könyvelési anyagok nyomtatását

10 laptól - 50 lapig terjedően.

1 500 Ft

Gazdasági évet záró beszámoló összeállítása

Beszámoló összeállítása:

A díj tartalmazza:

- Mérleg/ eredménykimutatás/ kiegészítő melléklet elkészítése,

- A könyvelt tételek teljes körű nyomtatása (főkönyvi kivonat+főkönyvi kartonok+vevő/szállító analitika, naplófőkönyv, pénzforgalmi lista),

- Könyvelési tételeket alátámasztó analitika csatolása (banki záró kivonat, tárgyi eszköz nyilvántartás, hatósági előírások-jóváírások-átvezetések),

- Gazdasági évet záró adóbevallások és azok kalkulációinak, analitikájának összeállítása (fejlesztési tartalék, elhatárolt veszteség nyilvántartás),

- Gazdasági évet záró adóbevallások megküldése a hatóságok felé.

1 havi könyvelési díj

Kapcsolat

Aktív-A Könyvelőiroda

4029 Debrecen, Dienes János utca 9. szám Fszt./ 1. ajtó

+36 20 529 49 19


aktiv-a@aktiv-a.hu

Üzenet küldése