Egyéni vállalkozók és gazdálkodó szervezetek könyvelése

Debrecen és vonzáskörzetében

Könyvelőt keres?

Üdvözlöm az Aktív-A Könyvelőiroda Honlapján!

Ha Ön könyvelőt keres, akkor egy igen fontos döntés előtt áll. Ez a fontos döntés pedig nem más, mint megtalálnia azt a könyvelőt, akinek az emberi hozzáállásában és a  munkájában megbízik. Akire rá meri bízni vállalkozásának, gazdálkodásának azon területeit, melyek az Önétől eltérő speciális szaktudást, eszközöket, valamit időráfordítást igényelnek.

Bármilyen gazdasági tevékenységet is végezzen egyéni vagy társas vállalkozóként, társasház kezelőként, egyesületi vezetőként, őstermelőként, vagy akár adószámos magánszemélyként, az adózás, a könyvelés és biztosítási jogviszonyok kérdése biztosan érintik Önt is. Az előbbi felsoroláshoz ugyanakkor még hozzá lehet venni a polgári jogot és bizonyos esetekben a könyvvizsgálat kérdéseit is.

Törvények sokasága vonatkozik Önre azáltal, hogy gazdasági tevékenységet végez. Azzal, hogy melyik törvényből mi is vonatkozik Önre, azt hogyan is kell értelmezni, az mikor és hogyan is változik és a szabályok változása milyen kihatással is van a végzett tevékenységére, igen összetett látásmódot igényel.

Az összetettség abból következik, hogy az Ön gazdasági tevékenységéhez a következő különálló szakmák kapcsolódnak, kapcsolódhatnak:

Adótanácsadó - Mérlegképes könyvelő - Bérszámfejtő - Könyvvizsgáló - Jogász

Amikor könyvelőt keres, akkor egy igen fontos döntés előtt áll. Ez a fontos döntés pedig nem más, mint megtalálnia azt a könyvelőt, aki látja azt, hogy a különböző szakmai területek hogyan is kapcsolódnak össze, melyikből és milyen feladatok elvégzésére is  van éppen szüksége az Ön által vezetett gazdasági szervezetnek.

Az előbbiek alapján a könyvelő munkájáról azt gondolom, hogy túlmutat azon, hogy munkájának értékét a könyvelendő számlák darabszámában lehessen mérni.

A könyvelő munkája olyan, melynél Ön a vállalkozásának, gazdasági szervezetének azt a részét bízza a könyvelőre, melyre Önnek nincs esetleg teljes rálátása, de ugyanakkor pedig Ön tartozik elsősorban felelősséggel érte.

Az Önnek megfelelő könyvelő megtalálásában több tényező is szerepet játszhat, de meglátásom szerint egyik lényeges pontja a bizalom. A bizalom pedig azon túl, hogy vannak kézzelfogható részei, mint például a könyvelői szerződésben vállalt konkrét tartalom és szakmaiság, a személyes kapcsolat által szerezhető meg leginkább.

Ön előtt is nyitva áll jól megközelíthető irodám, ahol nyugodt körülmények között beszélhetjük át a tevékenységével-gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket, akár még vállalkozásának indítása előtt áll, akár már működő vállalkozást irányít.


Bízom abban, hogy döntése előtt felkeresi irodámat.

Bemutatkozásom

Nagy Attilának hívnak. Regisztrált mérlegképes könyvelő, adótanácsadó és gazdálkodási szakon végzett közgazdász vagyok.

Könyvelőként 2010 óta foglalkozom társas és egyéni vállalkozások, társasházak, őstermelők, egyesületek és adószámos magánszemélyek teljes körű könyvelésével.

Adótanácsadóként, adózási és járulék kérdésekben szakmailag támasztom alá a könyvelésben szereplő adó és járulék bevallások számadatait. Adóoptimalizálási számításokkal folyamatosan keresem, hogy legális módon hogyan is maradhat több pénz a gazdálkodóknál.

Közgazdászként, a vállalkozások vezetését, valamint gazdálkodását érintő kérdéseivel 2005 óta foglalkozom.  Ügyviteli és vállalkozási téren is próbálom segíteni a gazdálkodó szervezetek vezetőit, és az egyéni vállalkozókat.


Könyvelőirodám

Könyvelőirodám szakmai vezetőjeként:

1./ A számviteli munkák önálló végzésére jogosult vagyok. A Nemzetgazdasági Minisztérium könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékében szerepelek. Nyilvántartási számom: 189001

2./ A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) a tagja vagyok.

3./ Szakmai felelősségbiztosítással rendelkezem. Biztosított szakmai tevékenységek: könyvvezetés, adótanácsadás, adóbevallás készítés, TB ügyintézés, bérszámfejtés, HR szolgáltatások.

4./ A könyvviteli munkákhoz tartozó hatósági vizsgálatok során képviseletet vállalok.

5./ A könyvviteli szolgáltatást írásbeli szerződés alapján végzem.

6./ Opcionális szolgáltatásként a számviteli szabályzatok elkészítését vállalom.

7./ Titoktartást vállalok az iratok elévülési idején túl is.

8./ A havonta történő egyszeri személyes kapcsolattartáson kívül is, rugalmasan az ügyfeleim rendelkezésére állok. Telefonon és e-mail-en könnyen elérhető vagyok.

9./ Igény szerint, továbbá az ügyfél vállalkozásának sajátossága szerint, de legalább minden negyedévet követően teljes, a vagyoni-pénzügyi helyzetet, az eredményességet, a vevő-szállító tételeket, az Áfa alakulását érintő információt nyújtok.

10./ Minden gazdasági évet követően, az egész évre vonatkozó Beszámoló dossziét állítok össze. Ez a sok esetben több mint száz oldalas kinyomtatott anyag, a könyvelt számviteli bizonylatok, és dokumentumok alapján készült könyvelési tételeket, az adóbevallásokat, azok számadatait és számadatokat alátámasztó analitikákat tartalmazza. Ezáltal az éves könyvelés a törvényi előírásoknak megfelelően, archiválásra készen, egy esetleges évekkel későbbi adóhatósági ellenőrzésre teljes körűen, áttekinthetően és bizonyíthatóan bármikor a rendelkezésre áll.

Szolgáltatások

Vállalkozás indítása előtti tanácsadás

Mielőtt elindítaná egyéni vállalkozását, vagy ügyvédi megbízást adna társas vállalkozásának megalakítására, érdemes a terveihez, elképzeléseihez (végezni kívánt tevékenység, várható árbevétel, tervezhető költségek) megtalálni azt a vállalkozási formát, azt az adózási és áfa módot ami az Ön és gazdasági tevékenysége számára a legmegfelelőbb. Szintén érdemes arról is beszélgetni, az előbbieket megelőzően, hogy van-e például szakmai végzettséghez, vagy hatósági engedélyhez, vagy egyéb tárgyi dolog meglétéhez kötött hatósági feltétele a folytatni kívánt tevékenységnek.

Az adózással és az Ön vagy alkalmazottai járulékaival kapcsolatos adó és járulék tervezéssel, már a legkisebb vállalkozásnál is, és már az indulás évében is, több százezer vagy millió forint maradhat meg Önnél, illetve veszíthet úgy el, hogy nem is tud róla, csak befizeti az államkasszába adók és járulékok formájában.

Bízom abban, hogy Ön is érdemesnek találja, hogy személyesen beszéljünk a terveiről, vállalkozásának elindításáról, mely díjmentes.
Egyéni-Társas vállalkozás indítása

Miután a vállalkozásának megtaláltuk a legmegfelelőbb adózási és áfa módot, valamint a várható éves adó és járulék terheit ismerjük, Önnek nem kell mást tennie, mint ügyfélkaput nyitnia, ha még nem rendelkezik vele, továbbá a személyes adatait és a tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettséget igazoló dokumentumait megadnia a számomra, és minden, az egyéni vállalkozásának elindításával és az ahhoz kapcsolódó állami és helyi adóhatósági, iparkamarai bejelentésekhez kapcsolódó munka elvégzésre kerül.

Egyéni vállalkozás elindítása több, mint az ügyfélkapun keresztül megtenni a bejelentést erről, mivel az egyéni vállalkozói tevékenységhez  az Ön végzettségéhez és a folytatni kívánt tevékenységhez megfelelő tevékenységi jegyzék számról, adózási módról, az áfa módról is nyilatkoznia kell, melyen van, hogy az indulás évében már nem tud változtatni, ha nem úgy sikerül a bejelentés, mint ahogy jó, vagy előnyös lett volna.

Társas vállalkozás elindítása igénybe vett ügyvédi szolgáltatással történik. Hasonlóan az előbb írtakhoz, Önnel átbeszéljük a folytatni kívánt tevékenységeket, adózási, áfa módot, ügyvezetőként és cége tagjaként a jogviszonyát és az ahhoz kapcsolódó fizetnivalókat, más tagok esetén a szerepüket a cégben és az ehhez kapcsolódó jogviszonyokat és szintén a jogviszonyokhoz kapcsolódó fizetnivaló járulékokat, illetve azt, hogy milyen variációk is valósíthatók meg e téren a  cégen belül. Miután az ügyvéd elkészítette a cégbíróságra és az adóhivatalhoz benyújtandó iratokat, a benyújtás előtt részemről átnézésre kerül, hogy az adózási mód, áfa mód, a cégben betöltött ügyvezetői, illetve társas vállalkozói, valamint tagként a cégben végzett tevékenységekhez kapcsolódó jogviszonyok a tervezettek alapján kerüljenek bejelentésre, mivel itt is fennáll az, hogy az ügyvéd által adóhatóságnak tett bejelentés után az indulás évében már van, amin nincs mód változtatni.

Könyvelés - Bérszámfejtés

Egyéni vállalkozók könyvelése:

Teljes körű könyvelési szolgáltatást tartalmaz, Önnek csak a tevékenységével kapcsolatos havi szinten keletkező számviteli bizonylatait, szerződéseit, dokumentumait, hivataltól kapott leveleit szükséges behoznia irodámba, melyek alapján az Ön vállalkozására vonatkozó könyvelési rendszerben folyamatosan vezetem könyvelését. Az Ön biztosítási jogviszonyához kapcsolódó bejelentést, valamint ha alkalmazottakat foglalkoztat, azok havi bérszámfejtését, járulék bevallásait, kifizetési jegyzékeinek elkészítését is elvégzi irodám. Legalább negyedévente átbeszéljük gazdálkodási, az adózáshoz, nyereségességhez, vevő-szállító tételeihez kapcsolódó könyvelési adatait, az éves további terveket, teendőket. Évközi és évet záró adóbevallásait elkészítem, és évet záró teljes körű kinyomtatott könyvelési anyagát, analitikával együtt átadom Önnek. Ezáltal az éves könyvelés a törvényi előírásoknak megfelelően, archiválásra készen, egy esetleges évekkel későbbi adóhatósági ellenőrzésre teljes körűen, áttekinthetően és bizonyíthatóan bármikor a rendelkezésre áll.

Társas vállalkozások könyvelése:

Teljes körű könyvelési szolgáltatást tartalmaz. Mindazt tartalmazza, mint az egyéni vállalkozóknál végzett szolgáltatások, kiegészülve a társas vállalkozás jellegéből, szerkezetéből, összetételéből adódó sajátosságokra vonatkozó munkák elvégzésével, mint például a saját tőke figyelése.

Társasházak könyvelése:

Teljes körű könyvelési szolgáltatást tartalmaz. A társasházkezelő igénye esetén speciálisan a társasházak kezelésére kifejlesztett internet-felhő alapú könyvelési és ügyviteli rendszerben történik a társasházak gazdasági adatainak a könyvelése-nyilvántartása. A rendszer lehetővé teszi, hogy a társasházkezelő, a számvizsgáló bizottság tagjai és a lakók is beléphessenek egyéni jogosultságaikkal a rendszerbe akár otthoni számítógépeikből, akár okostelefonon keresztül. Azontúl, hogy a társasházkezelő a könyvelés aktuális állapotáról információt kaphat a nap 24 órájában, a lakóknak egyenlegeikről értesítőt, fizetési felszólítást is küldhet, illetve fogadhatja a lakók hibabejelentéseit is, mivel egyben a rendszer egy kommunikációs platform is.

Természetesen mindazokat a könyvelési szolgáltatásokat is tartalmazza a társasházak könyvelése, mely a társasház gazdálkodása során felmerül, mint például megbízási díjak számfejtése, bevallása, évközi kifizetői szja levonás, bevallás, szolgáltatói számlák analitikája és évet záró társasházi beszámoló összeállítása.

Őstermelők könyvelése:

Teljes körű könyvelési szolgáltatást tartalmaz, az őstermelőként végzett tevékenységgel kapcsolatban.

Adószámos magánszemélyek könyvelése:

Teljes körű könyvelési szolgáltatást tartalmaz, az adószámos magánszemélyként végzett tevékenységgel kapcsolatban.

SZJA Adóbevallás készítés

Magánszemélyek szja bevallásának elkészítése a kifizetési igazolások, és egyéb jövedelmeik alapján, figyelemmel az igénybe vehető adókedvezményekre.

Szolgáltatási díjak

Könyvelési havi/ alapdíjak 100 millió Ft/ éves belföldi árbevételig és belföldi adóalanyok között folytatott gazdasági kapcsolatok esetén. 

(Könyvelési havidíjra ajánlatot: a megadott árbevétel felett, és/vagy külföldi adóalanyokkal folytatott gazdasági tevékenység esetén, személyes megbeszélés alapján tudok adni.)A könyvelési alapdíj az Ön vállalkozásához kapcsolódó könyvelési munkákhoz igazodik. Egyes, az alábbiakban megtalálható esetekben, ha nincs árbevétele, nincs könyvelési alapdíja sem. Még akkor sem, ha az árbevétel hiánya nem jelenti azt, hogy ne lenne elvégzendő könyvelési munkája a vállalkozásának. 

Adószámos magánszemélyek esetén:

A díj tartalmazza:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

10 900 Ft-tól

Őstermelők esetén:

A díj tartalmazza:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

13 900 Ft-tól

Egyéni vállalkozó_KATA adózású és HIPA egyszerűsített 

adóalap megállapítású Áfa mentes készpénz és 

1 db bankszámla esetén :

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

A bizonylatok db számának emelkedése esetén:

10 db  bizonylat esetén:  10 900,- Ft

15 db bizonylat esetén:    12 900,- Ft

20 db bizonylat esetén:   15 900,- Ft

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: 2.900,-Ft

10 900 Ft

Egyéni vállalkozó_Áfa mentes tevékenység és 1 db bankszámla esetén SZJA- ÁTALÁNY ADÓZÓ:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Egyéni vállalkozó bérszámfejtését + járulék bevallását.

A bizonylatok db számának emelkedése esetén:

10 db  bizonylat esetén:          13 900,- Ft

15 db  bizonylat esetén:          15 900,- Ft

20 db bizonylat esetén:          18 900,- Ft

40 db bizonylat esetén                     39.900,- Ft

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: + 2.900,- Ft

13 900 Ft

Egyéni vállalkozó_éves Áfa bevalló tevékenység és

1 db bankszámla esetén SZJA- ÁTALÁNY ADÓZÓ:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Egyéni vállalkozó bérszámfejtését + járulék bevallását.                            

A bizonylatok db számának emelkedése esetén:

10 db  bizonylat esetén:           16 900,- Ft

15 db  bizonylat esetén:           19 900,- Ft

20 db bizonylat esetén:          22 900,- Ft

40 db bizonylat esetén           42.900,- Ft                  

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: + 2.900,- Ft

16 900 Ft

Egyéni vállalkozó_1/4 éves Áfa bevalló tevékenység és

1 db bankszámla esetén SZJA- ÁTALÁNY ADÓZÓ:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Egyéni vállalkozó bérszámfejtését + járulék bevallását.

A bizonylatok db számának emelkedése esetén:

10 db  bizonylat esetén:           19 900,- Ft

15 db  bizonylat esetén:           22 900,- Ft

20 db bizonylat esetén:          25 900,- Ft

40 db bizonylat esetén                     45.900,- Ft


2 Áfa kulcsos tevékenység esetén:   + 2.900,- Ft

3 Áfa kulcsos tevékenység esetén:    +2.900,- Ft

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: + 2.900,- Ft

19 900 Ft

Egyéni vállalkozó_havi Áfa bevalló tevékenység és

1 db bankszámla esetén SZJA- ÁTALÁNY ADÓZÓ:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Egyéni vállalkozó bérszámfejtését + járulék bevallását.

A bizonylatok db számának emelkedése esetén:

10 db  bizonylat esetén:       22 900,- Ft

15 db  bizonylat esetén:       25 900,- Ft

20 db bizonylat esetén:      28 900,- Ft

40 db bizonylat esetén                 48.900,- Ft

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: + 2.900,- Ft

22 900 Ft

Egyéni vállalkozó_havi és egy Áfa kulcsos kereskedelmi/ 

vendéglátóipari tevékenység és 1 db bankszámla esetén SZJA- ÁTALÁNY ADÓZÓ:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

- Egyéni vállalkozó bérszámfejtését + járulék bevallását.

A bizonylatok db számának emelkedése és hagyományos könyvelés esetén:

10 db  bizonylat esetén:          32 900,- Ft

15 db  bizonylat esetén:          35 900,- Ft

20 db bizonylat esetén:          38 900,- Ft

E-könyvelés esetén a vevő számlák elektronikus fogadása és automatikus banki kiegyenlítés esetén:

01 db - 50    db kiegyenlítésig: + 2.900,- Ft

51 db - 100   db kiegyenlítésig: + 5.900,- Ft

101 db - 200 db kiegyenlítésig: + 7.900,- Ft

201 db - 350 db kiegyenlítésig: + 10.900,- Ft


2 Áfa kulcsos tevékenység esetén:     + 2 900,- Ft

3 Áfa kulcsos tevékenység esetén:     + 4 900,- Ft

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: + 2.900,- Ft

32 900 Ft

Társas vállalkozás_Áfa mentes tevékenység, valamint 1 db bankszámla esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást 10 (kp) + 5 (banki kiegy.) db számláig.

A bizonylatok db számának emelkedése esetén:

10 db bizonylat esetén:           32 900,- Ft

15 db bizonylat esetén:           35 900,- Ft

20 db bizonylat esetén:          38 900,- Ft

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: + 2.900,- Ft

+ Kereskedelmi / vendéglátóipari tevékenyeség esetén: + 8.900,- Ft

32 900 Ft

Társas vállalkozás_Éves Áfa bevalló tevékenység és

1 db bankszámla esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

A bizonylatok db számának emelkedése esetén:

10 db  bizonylat esetén:          36 900,- Ft

15 db  bizonylat esetén:           39 900,- Ft

20 db  bizonylat esetén:          42 900,- Ft

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: + 2.900,- Ft

+ Kereskedelmi / vendéglátóipari tevékenyeség esetén: + 8.900,- Ft

36 900 Ft

Társas vállalkozás_1/4 éves Áfa bevalló tevékenység és

1 db bankszámla esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

A bizonylatok db számának emelkedése esetén:

10 db  bizonylat esetén:          39 900,- Ft

15 db  bizonylat esetén:          42 900,- Ft

20 db  bizonylat esetén:         45 900,- Ft

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: + 2.900,- Ft

+ Kereskedelmi / vendéglátóipari tevékenyeség esetén: + 8.900,- Ft

39 900 Ft

Társas vállalkozás_havi Áfa bevalló tevékenység és

1 db bankszámla esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

A bizonylatok db számának emelkedése esetén:

10 db  bizonylat esetén:          42 900,- Ft

15 db  bizonylat esetén:          45 900,- Ft

20 db  bizonylat esetén:         48 900,- Ft

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: + 2.900,- Ft

+ Kereskedelmi / vendéglátóipari tevékenyeség esetén: + 8.900,- Ft

42 900 Ft

Társas vállalkozás_havi és egy Áfa kulcsos kereskedelmi/ 

vendéglátóipari tevékenység és 1 db bankszámla esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

A bizonylatok db számának emelkedése esetén:

25 db  bizonylat esetén:         59 900,- Ft

30 db  bizonylat esetén:         62 900,- Ft

35 db bizonylat esetén:         65 900,- Ft


2 Áfa kulcsos tevékenység esetén:     + 2 900,- Ft

3 Áfa kulcsos tevékenység esetén:     + 4 900,- Ft

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: + 8.900,- Ft

59 900 Ft

Társasházak vállalkozási tevékenység nélkül és 1 db bankszámla esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást ( 1-25. albetétig ).

További könyvelési tételdíjak:

- 26.- albetéttől         + 300,- Ft/ 1 albetét

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: + 2.900,- Ft

29 900 Ft

Társasházak vállalkozási tevékenységgel:

A díj tartalmazza havi szinten:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást ( 1-25. albetétig )

További könyvelési tételdíjak:

- 26. albetéttől      + 350,- Ft/ 1 albetét

+ 1 db bankszámla/ utalásos/ bankkártyás fizetési felület: + 2.900,- Ft

39 900 Ft

Egyesületek cél szerinti tevékenység esetén:

A díj tartalmazza:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

29 900 Ft

Egyesületek gazdasági tevékenység végzése esetén:

A díj tartalmazza:

- Teljes körű könyvelési szolgáltatást.

39 900 Ft

Bérszámfejtési havidíjak +

Biztosítási jogviszony változásokhoz kapcsolódó tételdíjak +

Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó tételdíjak


Bérszámfejtés társas vállalkozó esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- 1 fő társas vállalkozó bérszámfejtését bérjegyzék és bérlista kiadását + járulék bevallását.

2 100 Ft

Bérszámfejtés alkalmazott esetén:

A díj tartalmazza havi szinten:

- 1 fő alkalmazott, valamint egyszerűsített foglalkoztatott, bérszámfejtését bérjegyzék és bérlista kiadását + járulék bevallását.

2 600 Ft

Bérszámfejtés kifizetőként juttatott jövedelem után:

A díj tartalmazza:

- 1 fő/ 1 társasház részére juttatott jövedelem utáni számfejtés.

1 350 Ft

Biztosítási jogviszony  létrejöttének bejelentése:

A díj tartalmazza alkalmanként:

- 1 fő alkalmazott bejelentését, vagy

- 1 fő társas vállalkozó bejelentését.

3 600 Ft

Biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentése:

A díj tartalmazza alkalmanként:

- 1 fő alkalmazott kijelentését + kilépő papírjainak az elkészítését, vagy

- 1 fő társas vállalkozó kijelentését + jövedelméhez kapcsolódó igazolások kiadását.

3 600 Ft

Biztosítási jogviszony változásának bejelentése:

A díj tartalmazza alkalmanként:

- 1 fő egyéni vállalkozó/társas vállalkozó/alkalmazott/ 

jogviszony változásának bejelentését.

3 600 Ft

Pályázat-támogatás keretében foglalkoztatott adatszolgáltatása:

A díj tartalmazza havi szinten:

- 1 fő alkalmazott pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatását.

3 600 Ft 

Egyszerűsített foglalkoztatás:

A díj tartalmazza naponként:

- 1 fő foglalkoztatott bejelentését/ változás bejelentését, továbbá

 igazolásának/ kifizetési jegyzékének kiadását.

260 Ft

Táppénz ügyintézése:

A díj tartalmazza alkalmanként:

- 1 fő biztosított táppénz igénylését.

2 600 Ft

Munkaszerződés előkészítés, módosítás:

A díj tartalmazza alkalmanként:

- 1 fő munkaszerződésének, munkaügyi tájékoztatásának, általános munkáltatói tájékoztatásának előkészítését.


5 600 Ft

Társadalombiztosításai jogviszony rendezés

akár évekre visszamenőlegesen is, hozzá kapcsolódó adó és járulékbevallásokkal: 

egyedi árképzés alapján

Egyéb, adók- járulékok nyilvántartásához és bevallásához kapcsolódó díjak.

Egyéni vállalkozás indítása előtti tanácsadás:

0 Ft

Egyéni vállalkozás indítása:

A díj tartalmazza:

- Egyéni vállalkozó tevékenységi körének pontos meghatározása, 
- Ügyfélkapun keresztül egyéni vállalkozás elindítása,
- Állami adóhatóság felé iratőrzési cím bejelentése,
- Állam adóhatóság felé NY nyilatkozat megtétele,
- Helyi adóhatóság felé iparűzési adó választás bejelentése,
- NAV Online számla regisztráció,
- Online számlázó program aktiválása, 
- NAV Online számla és számlázó program közötti adatátviteli kapcsolat felépítése,
- Iparkamarai bejelentkezés megtétele.
- Egészségbiztosítási ügyek intézéshez regisztráció.

25 000 Ft

Egyéni vállalkozás szüneteltetése:

A díj tartalmazza:

- Egyéni vállalkozás szünetelésének a bejelentése,

- Kapcsolódó bejelentések elkészítése.

20.000 Ft

Egyéni vállalkozás megszüntetése, záró adóbevallásokkal:

40 000 Ft

Áfa bevallás eseti jelleggel:

A díj tartalamazza:

- NAV felé adóbevallást.

2 600 Ft

Turizmusfejlesztési hozzájárulás eseti jelleggel:

A díj tartalmazza:

- NAV felé adóbevallást.

2 600 Ft

Összesítő jelentés közösségi gazdasági kapcsolatokról:

A díj tartalmazza:

- NAV felé jelentést.

2 600 Ft

Környezetvédelmi termékdíj bevallás:

A díj tartalmazza:

- Termékdíj számítás, bevallás.

2 600 Ft

On-line számla adatszolgáltatás:

A díj tartalmazza:

- NAV felé On-line számla adatszolgáltatást/ 1 db számla.

 2 600 Ft

On-line számla adatkapcsolat építés

A díj tartalmazza:

- Számlázó program és NAV kapcsolat felépítése.

2 600 Ft

Pénztárgép adatszolgáltatás:

A díj tartalmazza:

- NAV felé készpénzes forgalmi adatszolgáltatást.

2 600 Ft

Idegenforgalmi adó nyilvántartás, bevallás:

A díj tartalmazza:

- DMJV felé ifa nyilvántartást, adóbevallást.

2 600 Ft

Cégautó nyilvántartás, bevallás:

A díj tartalmazza cégautóként:

- Cégautó nyilvántartását, adóbevallását.

2 600 Ft

Kapcsoltság bejelentése:

A díj tartalmazza:

- NAV felé a kapcsoltsági viszony kezdetének bejelntési időpontját.

5 600 Ft

Kapcsoltság kijelentése:

A díj tartalmazza:

- NAV felé kapcsoltsági viszony végének bejelentési időpontját.

5 600 Ft

Kisvállalati előleg bevallás:

A díj tartalmazza:

- Adóelőleg bevallás.

2 600 Ft

Kisadózó/ KATA bevallás:

A díj tartalmazza:

- A vállalkozó által készített bevételi nyilvántartás alapján készített éves/ időszakos bevallást.

15 600 Ft

Kisadózó/ KATA könyvelés+ bevallás:

A díj tartalmazza:

- Maximum 24 db/ év árbevétel számláig a kisadózó könyvelését + éves/ időszakos bevallását.

35 900 Ft

NY nyilatkozat egyéb adónemekről:

2 600 Ft

08-as járulék bevallás nullás értékadattal:

2 600 Ft

Adatszolgáltatás kisadózó vállalkozás részére fizetett 

törvényi határt meghaladó kifizetésről:

2 600 Ft

KSH havi adatszolgáltatás:

A díj tartlamazza:

- KSH felé adatszolgáltatást.

2 600 Ft

NAV felé fizetési könnyítési kérelem:

7 500 Ft

NAV felé jogorvoslati kérelem:

7 500 Ft

Tárgyi eszköz aktiválás-kivezetés

A díj tartalmazza havi szinten és eszközönként az adott hónapban beszerzett, vagy eladott, illetve kiselejtezett tárgyi eszköz aktiválásának/ kivezetésének a könyvelési díját.

260 Ft

Tárgyi eszköz nyilvántartás:

A díj tartalmazza havi szinten és eszközönként:

- Tárgyi eszközönként a nyilvántartásba vételtől, a kivezetésig terjedő időszakban az eszközök nyilvántartását, értékcsökkenésének elszámolását értékcsökkenés elszámolásonként.

160 Ft

Könyvelési anyag késedelmes leadási díja:

A díj tartalmazza:

- Könyvelési anyag könyvelőnek történő átadása a hónap 12. napját követően.

3 600 Ft

Könyvelési díj késedelmes teljesítési díja/ egyszeri:

A díj tartalmazza:

- Könyvelési díj számla fizetési határidejét követő hónap 1.napon.

2 600 Ft

Könyvelési díj késedelmes teljesítési díja/ folyamatos- 3 késett teljesítés:

- Könyvelési díj számla fizetési határidejének hónapját követő hónap első napjától kezdődő havi könyvelési alapdíj emelkedés összege az adott évben hátralévő valamennyi havi könyvelési díjra.

2 600 Ft

Önrevízió díja:

A díj tartalmazza:

- A könyvelésre késve leadott vállalkozás adó és járulék bevallását érintő helyesbítő/ javító bevallások elkészítése és megküldése bevallásonként.

4 900 Ft

Adminisztrációs havidíjak

Házipénztár rendezés:

A díj tartalmazza havi szinten:

- A gazdálkodó házipénztár egyenlegének logikai és számszaki egyezőségének a rendezését a gazdasági események alapján.

4 900 Ft

Változás bejelentése:

- Székhely változásának a bejelentése:

- Új tevékenységek felvétele:

3 600 Ft

Változás bejelentése:

- Kifizetőtől szerzett bevétel bejelentése:

- Átalányadózás választásának a bejelentése:

- Székhely változásának a bejelentése a helyi iparűzési adóban:

5 000 Ft

Könyvelési anyag nyomtatása:

A díj tartalmazza:

- E-mailben fogadott könyvelési anyagok nyomtatását/ 1 oldal

25 Ft

E-könyvelés_Elektronikus könyvelési rendszer használata

A díj tartalmazza:

- Könyvelésre elektronikus úton (fájl-ként) átadott árbevétel számlák fogadása és banki, - egyéb fizetési felületek adatainak fogadása 100 banki tranzakcióig.

A banki és egyéb fizetési felületeken a 101. tranzakciótól kezdődően:

+ 15,- Ft/ 1db tranzakció

15 000 Ft

Gazdasági évet záró beszámoló összeállítása

Beszámoló összeállítása táras vállalkozások részére, valamint szja adózás alá tartozó egyéni vállalkozóknál:

A díj tartalmazza:

- Mérleg/ eredménykimutatás/ kiegészítő melléklet elkészítése,

- A könyvelt tételek teljes körű nyomtatása (főkönyvi kivonat+főkönyvi kartonok+vevő/szállító analitika, naplófőkönyv, pénzforgalmi lista),

- Könyvelési tételeket alátámasztó analitika csatolása (banki záró kivonat, tárgyi eszköz nyilvántartás, hatósági előírások-jóváírások-átvezetések),

- Gazdasági évet záró adóbevallások és azok kalkulációinak, analitikájának összeállítása (fejlesztési tartalék, elhatárolt veszteség nyilvántartás),

- Gazdasági évet záró adóbevallások megküldése a hatóságok felé.

1 havi könyvelési díj átlaga

Kapcsolat

Aktív-A Könyvelőiroda

4029 Debrecen, Dienes János utca 9. szám fszt./ 1. ajtó

+36 20 529 49 19

aktivakonyveles@gmail.com

Üzenet küldése